Კადრების მომზადება

ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური ამუშავების ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის სწავლება

ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (1)
ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (2)
ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (7)
ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი იარაღები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (3)
ხელის ხელსაწყოების ბუდე კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (4)
ხელის ხელსაწყოები-სოკეტების კომპლექტი-ავტო-აღმდგენი-ინსტრუმენტები-ბაღის ხელსაწყოები-საბურღი-კომპლექტი-პერსონალის ტრენინგი-(5)
ხელის ხელსაწყოების სოკეტების კომპლექტი ავტომატური აღმდგენი ხელსაწყოები ბაღის ხელსაწყოების საბურღი ნაკრები პერსონალის ტრენინგი (6)